Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Në këtë rubrikë do të gjenden njoftimet dhe shpalljet e publikuara nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Gjithashtu do të mund të njiheni me kalendarin e eventeve, aktivitetet e zhvilluara si dhe njoftimet për shtyp.  Raporte, strategji apo dokumente të tjera të botuara nga Këshilli do të mund të gjenden nën Publikime.

Njoftime për shtyp