Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Urdhëri nr. 17 datë 26.02.2024 “Për miratimin e rregjistrit te riskut të brendshëm të KLGJ”

Urdhëri nr. 17 datë 26.02.2024 Per miratimin e rregjistrit te riskut të brendshëm të KLGJ

Back to top