Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim për shtyp, datë 18 Prill 2023

Sot, në datë 18.04.2023, Këshilli i Lartë Gjyqësor zhvilloi Mbledhjen Plenare të radhës, në të cilën shqyrtoi çështjen si më poshtë:

Këshilli miratoi vendimin për fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional, periudha e vlerësimit 2020-2022, për nëntë gjyqtarë pjesë e programit të vlerësimit për vitin 2023.

Back to top