Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim për shtyp datë 19 Tetor 2023

Sot, në datën 19.10.2023, Këshilli i Lartë Gjyqësor zhvilloi Mbledhjen Plenare të radhës, në të cilën shqyrtoi çështjet si më poshtë:

Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi për caktimin në pozicion të gjyqtarëve të emëruar në datë 12.10.2023, si më poshtë:

1. Znj. Ina Yzellari në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan;
2. Z. Klajdi Tërova në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë;
3. Znj. Aurora Alimadhi në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan;
4. Znj. Olta Cenaj në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan;
5. Z. Estjon Venxha në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë;
6. Znj. Edlira Çota në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë;
7. Z. Elvis Sulejmani në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë;
8. Z. Vladimir Cjapi në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier;
9. Z. Noel Veizi në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier;
10. Z. Renis Sheshi në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë;
11. Z. Aldi Kareco në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë;
12. Z. Genci Busho në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier;
13. Z. Artan Çirraga në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë;
14. Znj. Alba Ngresi në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë;
15. Znj. Dorentina Mulaj në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Lushnjë;
16. Znj. Klodiana Kryeziu në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier;
17. Znj. Eranda Cufo në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë;
18. Z. Armand Shkurta në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Lushnjë;
19. Z. Fjorald Behari në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë;
20. Znj. Edona Vajushi në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë;
21. Znj. Eglantina Biba në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë;
22. Z. Mikel Hysometaj në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë;
23. Znj. Dorina Alushi në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier;
24. Z. Lirim Bulica në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë;
25. Znj. Juliana Pjetri në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier;
26. Znj. Egla Mirashi në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër;
27. Znj. Nertila Përallaj në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Gjirokastër;
28. Znj. Elona Mërtiri në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër;
29. Znj. Anisa Brinja në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër;
30. Znj. Elena Tafa në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë;
31. Znj. Lumturi Zhupa në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Berat;
32. Z. Ilirjan Hysa në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Berat;
33. Znj. Entela Selmanaj në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Gjirokastër;
34. Z. Entiljano Spahiu në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë;
35. Z. Ervin Kore në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë;
36. Z. Romeo Merruko në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër;
37. Znj. Mevlute Çaushi në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër;
38. Z. Orald Hoxha në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër;
39. Znj. Ajshe Xhafa në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Kukës;
40. Znj. Enkeleda Halilaj në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër.

Më tej, Këshilli miratoi vendimet përkatëse për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 183, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor si dhe për ngritjen në detyrën e gjyqtares të Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, znj. Alma Kolgjoka.

Gjithashtu, Këshilli vendosi për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 123, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor si dhe për ngritjen në detyrën e gjyqtares të Gjykatës së Posaçme së Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, të znj. Rudina Palloj.

Në përfundim të mbledhjes, Këshilli miratoi vendimin për një ndryshim në listën e gjyqtarëve udhëheqës të caktuar me vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 466, datë 25.07.2023.

Back to top