Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Shkresë përcjellëse drejtuar Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë mbi raportin e monitorimit të buxhetit Janar-Prill 2022

Shkresë përcjellëse drejtuar Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë mbi raportin e monitorimit të buxhetit janar -prill 2022

Back to top