Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim për shtyp, datë 9 Mars 2021

Sot, në datën 09.03.2021, Këshilli i Lartë Gjyqësor zhvilloi mbledhjen plenare të radhës, në lidhje me procedurat, për emërimin në Gjykatën e Lartë, për katër pozicione të lira në këtë gjykatë, nga radhët e gjyqtarëve.

Më konkretisht, pas kryerjes të procedurave ligjore, si dhe verifikimit të thelluar të kushteve dhe kritereve të emërimit, pasurisë, integritetit personal dhe profesional të tyre, Këshilli vendosi miratimin e renditjes së gjyqtarëve kandidatë për katër pozicionet e lira në fushën e së drejtës penale si më poshtë vijon:

Për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me vendimin nr.241, datë 09.07.2020:

  • Sokol Binaj;
  • Klodian Kurushi;
  • Iliriana Olldashi.

 

Për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me vendimin nr.242, datë 09.07.2020:

  • Albana Boksi;
  • Sandër Simoni; Z. Sokol Binaj, Z. Klodian Kurushi.

 

Për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me vendimin nr.243, datë 09.07.2020:

  • Sandër Simoni;
  • Sokol Binaj.

 

Për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me vendimin nr.244, datë 09.07.2020:

  • Albana Boksi;
  • Sandër Simoni;
  • Klodian Kurushi.

 

 

 

 

Back to top