Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor

Adresa: Godina “Poli i Drejtësisë”, Rr. ‘Ana Komnena’ Tirane

Email: kontakt@klgj.al

Website: www.klgj.al

Anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, e caktuar për Marrëdhëniet me Median dhe Publikun
 
 
 
 
Koordinatori për të drejtën e informimit 
 
Znj. Blerta Ngucaj – blerta.ngucaj@klgj.al
 
 
 
 
 

 

 

 

Plotësoni formën

Back to top