Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor

Adresa: Godina “Poli i Drejtësisë”, Rr. ‘Ana Komnena’ Tirane

Email: kontakt@klgj.al

Website: www.klgj.al

Koordinatori për të drejtën e informimit 

Lorena Gerveni

 

 

Plotësoni formën

Back to top