Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim për shtyp datë 07 Shkurt 2024

Sot, në datë 07.02.2024, Këshilli i Lartë Gjyqësor zhvilloi Mbledhjen Plenare të radhës, në të cilën shqyrtoi çështjen si më poshtë:

Këshilli shqyrtoi dhe miratoi vendimin për pezullimin nga detyra të magjistrates znj. {…}, me funksion gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës ë Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm {…}.

Back to top