Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim Për Shtyp Datë 21 Tetor 2022

Sot, më datë 21.10.2022, Këshilli i Lartë Gjyqësor zhvilloi mbledhjen e radhës në të cilën shqyrtoi çështjen si më poshtë:

Këshilli miratoi vendimin për ngritjen në detyrën e gjyqtares së Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj. Flojera Davidhi.

Back to top