Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nëpërmjet Programit të Transparencës të publikuar në këtë faqe interneti, Këshilli i Lartë i Gjyqësor ndërton dhe rrit transparencën rreth veprimtarisë së tij, nën garancinë e ligjit për të drejtën e informimit. KLGJ do të përditësojë herë pas here këtë program.

Për të aksesuar programin e transparences ju lutem klikoni KËTU 

Kontratat 2023

Kontratat 2022

Kontratat 2021.

MANUAL PËR PJESËMARRJEN NË MBLEDHJEN PLENARE ONLINE TË KLGJ-SË

KONTAKTET E GJYQTARËVE PER MEDIAT 

Kontaktet-e-Gjyqtarëve-te-Medias-dhe-Koordinatoreve-per-te-Drejten-e-Informimit-pranë-çdo-juridiksioni-Apeli

KONTAKTET E NMP NË GJYKATAT E RSH

 
 
Formularët e vetëdeklarimit të funksionarëve publike , gjyqtarë, magjistratë, inspektorë, staf publikuar (i përditësuar më 11 Gusht 2020)
 
 
 
 
 
Back to top