Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Shkresë përcjellëse drejtuar Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë mbi raportin e monitorimit të buxhetit viti 2021

Shkresë përcjellëse drejtuar Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë mbi raportin e monitorimit të buxhetit viti 2021

Back to top