Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim për shtyp, datë 7 Qershor 2022

Sot, në datën 7 Qershor 2022, Këshilli i Lartë Gjyqësor zhvilloi mbledhjen plenare të radhës ku shqyrtoi çështjet si vijon:

Këshilli vendosi kualifikimin e kandidateve:  znj. {…}, të kandidatit z. {…} si dhe të kandidates znj. {…}, për në formimin fillestar në Shkollën e Magjistraturës, për magjistrat, profili gjyqtar, për vitin akademik 2021-2022.

 

Back to top