Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim për shtyp 24 Gusht 2020

Sot me datë 24.08.2020, Këshilli i Lartë Gjyqësor zhvilloi mbledhjen plenare të radhës në të cilën shqyrtoi dhe miratoi kërkesat buxhetore të Programit Buxhetor Afatmesëm 2021 – 2023 (faza e dytë),  të sistemit Gjyqësor (KLGJ-së dhe Gjykatave), duke u mbështetur në vizionin, misionin, qëllimin, synimet dhe objektivat strategjike të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

Back to top