Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim për shtyp, Datë 03 Nëntor 2022

Sot, më datë 03.11.2022, Këshilli i Lartë Gjyqësor zhvilloi mbledhjen e radhës në të cilën shqyrtoi çështjet si më poshtë:

Këshilli miratoi vendimin për kualifikimin dhe lejimin për të marrë pjesë në provimin e vlerësimit profesional të kancelarit në detyrë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor {…}, të z. {…}.

Gjithashtu, Këshilli i Lartë Gjyqësor, pasi shqyrtoi projektaktet, miratoi vendimet për kualifikimin për në formimin fillestar në Shkollën e Magjistraturës, për magjistrat, profili gjyqtar, për vitin akademik 2022-2023 për kandidatët: znj. {…}; znj. {…}; znj. {…}; znj. {…}; znj. {…}; z. {…}; z. {…}; znj. {…}; znj. {…}; znj. {…}; znj. {…}; si dhe z. {…}.

Back to top