Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Në përputhje me Ligjin 33/2022 “Për të dhënat e hapura dhe ripërdorimin e informacionit të sektorit publik, më poshtë gjendet lista e dokumenteve ekzistuese referuar fushës së veprimtarisë dhe detyrave publike që mund të ofrohen në formatin e të dhënave të hapura.

 

Back to top