Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim për shtyp 14 Janar 2020

Sot më datë 14.01.2020, Këshilli i Lartë Gjyqësor, zhvilloi mbledhjen e radhës në të cilën vendosi për komandimin e gjyqtareve znj. Esmerilda Habili dhe znj. Gilda Hoxha, në pozicionin e nëpunësit përgjegjës për vlerësimin në njësinë e vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Kjo është një strukturë tëper e rendësishme që do jetësoj një nga funksionet kryesore të KLGJ-së lidhur me vlerësimin etik- profesional të gjyqtarëve dhe garantimin e këtyre standardeve.

Një  tjetër vendimmarrje e rëndësishme e Këshillit të Lartë Gjyqësor, në mbledhjen e sotme, ishte dhe shpallja e vendeve të lira për gjyqtarët e emëruar më datë 09.01.2020, konkretisht:

 1. dy pozicione në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër;
 2. dy pozicione në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Korçë;
 3. dy pozicione në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër;
 4. një pozicion në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat;
 5. një pozicion në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Dibër;
 6. një pozicion në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier;
 7. një pozicion në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë;
 8. një pozicion në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë;
 9. një pozicion në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës;
 10. një pozicion në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pogradec;
 11. një pozicion në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë;
 12. një pozicion në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër.

15 gjyqtarët e emëruar paraprakisht nga KLGJ, ftohen që brenda datës 21.01.2020, të paraqesin sipas preferencës tre gjykatat ku dëshirojnë të caktohen për të ushtruar funksionet e tyre.

Back to top