Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim për shtyp 29 Tetor 2019

Sot më datë 29.10.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor, zhvilloi mbledhjen e radhës e cila nisi me shqyrtimin e kërkesës për rikthimin në detyrë të gjyqtarit Guximtar Boçi. Pas diskutimeve, Këshilli vendosi pezullimin e shqyrtimit të kërkesave të paraqitura nga gjyqtari Guximtar Boçi, për rikthimin e tij në funksionin e kryetarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër dhe në detyrën e gjyqtarit për shkak se kërkesat janë për shqyrtim para Gjykatës Administrative të Apelit.

Në vijim të mbledhjes, Këshilli vendosi rrefuzimin e kërkesës së z. TunxhVatnikaj, për kthimin në funksionin e gjyqtarit.Gjithashtu, Këshilli miratoi verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin si gjyqtar të kandidatit z. Ligoraq Toshi.

Back to top