Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Në këtë rubrikë publikohen regjistrimi audio dhe procesverbali me përmbledhjen e diskutimeve i mbledhjeve plenare të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

Përmbledhja e Diskutimeve

Regjistrimi Audio

Back to top