Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim për shtyp datë 28 Dhjetor 2023

Sot, në datë 28.12.2023, Këshilli i Lartë Gjyqësor zhvilloi Mbledhjen Plenare të radhës, në të cilën shqyrtoi çështjen si vijon:

Në kuadër të mirëadministrimit të fondeve buxhetore, Këshilli miratoi vendimin për detajimin e buxhetit vjetor, viti 2024, për sistemin gjyqësor.

Back to top