Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim për shtyp, datë 11 Janar 2023

Sot në datën 11.01.2023, Këshilli i Lartë Gjyqësor zhvilloi mbledhjen plenare të radhës në të cilën shqyrtoi çështjen si vijon:

Në kuadër të zbatimit të “Hartës së Re Gjyqësore”, Këshilli miratoi vendimin për krijimin e Komisionit të Ristrukturimit të Gjykatave të Apelit.

Back to top