Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gjykata e Lartë


Gjykata e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm

Gjykata e Apelit Durrës


Gjykata e Apelit Gjirokastër


Gjykata e Apelit Korçë


Gjykata e Apelit Shkodër


Gjykata e Apelit Tiranë


Gjykata e Apelit Vlorë


Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar


Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar


Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë


Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Berat


Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër


Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës


Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan


Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Fier


Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Gjirokastër


Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë


Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë


Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë


Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Kukës


Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin


Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm LezhëGjykata e Rrethit Gjyqësor Mat


Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet


Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec


Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë


Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë


Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër


Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë


Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë


Gjykata Administrative e Apelit


Gjykata Administrative Durrës


Gjykata Administrative Gjirokastër


Gjykata Administrative Korçë


Gjykata Administrative Shkodër


Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë


Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Lushnjë


Gjykata Administrative Vlorë


Back to top