Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gjykata e Lartë


GJYKATA E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM

Gjykata e Apelit Durrës


Gjykata e Apelit Gjirokastër


Gjykata e Apelit Korçë


Gjykata e Apelit Shkodër


Gjykata e Apelit Tiranë


Gjykata e Apelit Vlorë


Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar


Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar


Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë


Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat


Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër


Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës


Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan


Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier


Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër


Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë


Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë


Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë


Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës


Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin


Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë


Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnje


Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat


Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet


Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec


Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë


Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë


Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër


Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë


Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë


Gjykata Administrative e Apelit


Gjykata Administrative Durrës


Gjykata Administrative Gjirokastër


Gjykata Administrative Korçë


Gjykata Administrative Shkodër


Gjykata Administrative Tiranë


Gjykata Administrative Vlorë


Back to top