Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim për shtyp 2 Tetor 2019

Sot më datë 02.10.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor zhvilloi mbledhjen plenare të radhës, në të cilën miratoi verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjore të kandidimit për në Formimin Fillestar në Shkollën e Magjistraturës, për magjistrat, profili gjyqtar, të 20 kandidatëve si më poshtë:

1.  Z. Albert Keraj          

2.   Z. Ledio Sali              

3.  Znj. Dorina Stroka     

4.  Z. Klarent Demiri       

5.  Znj. Suada Kurti                               

6.  Z. Orgent Nazaj         

7.  Z. Edison Tatoshaj    

8.  Z. Sokol Mara            

9.   Z. Albana Misja         

10.  Znj. Megi Strakosha   

11.  Z. Rudi Laze              

12.  Z. Nertil Dushku        

13.  Z. Elton Frashëri        

14.  Znj. Ina Bajramaj                   

15.  Z. Dejvi Çelçima        

16.  Znj. Ermelinda Fejzo 

17.  Znj. Eva Hysko                      

18.  Znj. Emirjana Dimo   

19.  Znj. Gentiana Shukullari        

20.  Znj. Lirëza Sinollari

Gjithashtu, Këshilli miratoi procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të kandidimit për gjyqtar në Gjykatën e Lartë, për kandidatët nga radhët e juristëve të spikatur, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr.172, datë 11.09.2019. Duke iu referuar emrave të  kandidatëve u konstatua se vetëm një kandidat kishte aplikuar rishtaz. Në këto rrethana, Këshilli vendosi caktimin e relatorit vetëm për këtë kandidat. Kjo vendimmarrje i hap rrugën procesit të verifikimit të pasurisë, figurës dhe profesionalizmit për kandidatët nga jashtë sistemit gjyqësor, që kanë aplikuar për të qenë anëtarë në Gjykatën e Lartë, bazuar në vendimin nr.172, datë 11.09.2019.

Back to top