Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim për shtyp , datë 25 Mars 2021

Sot, në datën 25.03.2021, Këshilli i Lartë Gjyqësor zhvilloi mbledhjen plenare të radhës, në të cilën shqyrtoi kërkesën e gjyqtares së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë znj.Sonjela Voskopi dhe vendosi komandimin e saj në skemën e delegimit si dhe caktimin për të gjykuar në Gjykatën e Apelit Korçë, për një periudhë 1 vjeçare

Back to top