Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim për shtyp, datë 5 Mars 2021

Sot, në datën 05.03.2021, Këshilli i Lartë Gjyqësor zhvilloi mbledhjen plenare të
radhës, në të cilën vendosi përfundimin e procedurave të ngritjes në detyrë në
Gjykatën e Lartë, për kandidaten znj. Nertina Kosova.

Back to top