Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim për shtyp

Këshilli i Lartë Gjyqësor në mbështetje të nenit 146, pika 4 të “Kodit Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, vendosi të organizojë më datë 10.09.2020 (nesër), ceremoninë publike të betimit të 8 (tetë) gjyqtarëve të përzgjedhur me short dhe të miratuar me Vendimin nr. 293 datë 09.09.2020, si anëtarë të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor.
Ceremonia e betimit, në të cilën do të ftohen përfaqësuesit e mediave do zhvillohet pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, në adresën Godina “Poli i Drejtësisë” (Rr. ‘Ana Komnena), ora 10:00.

Back to top