Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sot, në datë 24 Maj 2019, Kryetarja e KLGJ-së, Znj. Naureda Llagami, mori pjesë në tryezën e rrumbullakët të dedikuar “Monitorimit të Integritetit Gjyqësor”

Sot, në datë 24 Maj 2019, Kryetarja e KLGJ-së, Znj. Naureda Llagami, mori pjesë në tryezën e rrumbullakët të dedikuar “Monitorimit të Integritetit Gjyqësor”,  organizuar nga Instituti për Studime Publike e Ligjore në bashkëpunim me organizatat Save the Children dhe Qendrën e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara, në kuadrin e një projekti të financuar nga Bashkimi Evropian. Aktiviteti u përshëndet nga Ambasadori i BE-së, Sh.T.Z Soreca, Kryetari i KLP Z. Ibrahimi, Ministria e Drejtësisë dhe pjesëmarrës të tjerë. 

Kryetarja e KLGJ-së, Znj. Llagami në fjalën e saj u shpreh se “investimi i përbashkët në promovimin e integritetit të sistemit gjyqësor dhe atij institucional të KLGJ-së është një investim afat-gjatë, frytet e të cilit do t’i shohim në të ardhmen. Këshilli i Lartë Gjyqësor është duke punuar intesivisht në këto muaj të parë në bashkëpunim të vazhdueshëm si me institucionet e tjera të qeverisjes së sistemit si KLP dhe KED, organet e vetingut, Ministrinë e Drejtësisë, si pjesë e përmbushjes së një strategjie më të gjerë dhe ndërsektoriale të drejtësië si dhe vetë aktorët e gjykatës dhe shoqërisë civile. Më tej, Kryetarja e KLGJ-së, vendosi theksin tek bashkëpunimi me partnerët ndërkombëtarë, duke u shprehur se: “në këtë rrugë ne nuk jemi vetëm! Falë mbështetjes së BE, USAID dhe partnerëve të tjerë mendoj se po ecim në drejtimin e duhur drejt standardeve më të larta jo vetëm të proceseve dhe vendimmarrjeve, por edhe të llogaridhënies dhe integritetit”.

Back to top