Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Irena Plaku

ANËTARE

Biografia

Znj. Irena Plaku është anëtare e Këshillit të Gjyqësor, e zgjedhur nga rradhët e gjyqtarëve në vitit 2021. Ajo zotëron diplomë në Drejtësi, në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Znj. Plaku ka kryer stazhin profesional pranë Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Ajo ka ushtruar funksionin e gjyqtares në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korcë dhe nga viti 2016 ka ushtruar funksionin pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Back to top