Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

NJOFTIM I DATËS 06.02.2023 MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA NË PROCEDURAT E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËMNË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË/DURRËS, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

NJOFTIM I DATËS 23.01.2023 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË/DURRËS DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA

NJOFTIM I DATËS 10.10.2022 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR GJIROKASTËR DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA

NJOFTIM I DATËS 06.12.2021 MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA NË PROCEDURËN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR GJIROKASTËR

NJOFTIM I DATËS 24.11.2021 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR GJIROKASTËR DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA

NJOFTIM I DATËS 28.09.2021 MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA NË PROCEDURËN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË VLORË

NJOFTIM I DATËS 14.09.2021 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË VLORË DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA

NJOFTIM I DATËS 02.08.2021 MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA NË PROCEDURËN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KRUJË

NJOFTIM I DATËS 22.07.2021 MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA NË PROCEDURAT E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DURRËS DHE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KAVAJË

NJOFTIM I DATËS 06.07.2021 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DURRËS DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA.

NJOFTIM I DATËS 06.07.2021 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KAVAJË DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA.

Back to top