Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

NJOFTIM I DATËS 02.05.2024 PËR SHPALLJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË

Kandidatët përditësuar datë 03 -04.02.2023 Për pozicionin lirë të shpallur me Vendimin nr. 499, datë 21.11.2022, lista e kandidatëve

NJOFTIM I DATËS 08.12.2022 – MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA PËR NË GJYKATËN  E  SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

NJOFTIM I DATËS 21.11.2022 PËR RISHPALLJEN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR TRE POZICIONE TË LIRA

NJOFTIM I DATËS 27.07.2021 MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA NË PROCEDURAT E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

NJOFTIM I DATËS 06.07.2021 PËR RISHPALLJEN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR KATËR POZICIONE TË LIRA.

NJOFTIM I DATËS 20.04.2021 MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA NË PROCEDURAT E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATAT E POSAÇME PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

NJOFTIM I DATËS 01.04.2021 PËR SHPALLJEN DHE RISHPALLJEN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR TETË POZICIONE TË LIRA.

NJOFTIM I DATËS 01.04.2021 PËR SHPALLJEN DHE RISHPALLJEN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR KATËR POZICIONE TË LIRA.

NJOFTIM I DATËS 16.02.2021 MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA NË PROCEDURAT E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATAT E POSAÇME PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

NJOFTIM I DATËS 25.01.2021 PËR SHPALLJEN DHE RISHPALLJEN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR GJASHTË POZICIONE TË LIRA

NJOFTIM I DATËS 25.01.2021 PËR RISHPALLJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR TRE POZICIONE TË LIRA

NJOFTIM I DATËS 14.12.2020 MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA NË PROCEDURAT E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATAT E POSAÇME PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

NJOFTIM I DATËS 20.11.2020 PËR RISHPALLJEN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR KATËR POZICIONE TË LIRA

NJOFTIM I DATËS 20.11.2020 PËR RISHPALLJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR TRE POZICIONE TË LIRA

NJOFTIM I DATËS 03.11.2020 MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA NË PROCEDURAT E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATAT E POSAÇME PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR KATËR POZICIONE TË LIRA

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR DY POZICIONE TË LIRA

NJOFTIM I DATËS 29.09.2020 MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA NË PROCEDURAT E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATAT E POSAÇME PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Njoftim Datë 10.09.2020 Për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit, për dy pozicione të lira.

Njoftim Datë 10.09.2020 Për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë, për katër pozicione të lira.

NJOFTIM  DATË 29.07.2020 MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA NË PROCEDURAT E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË  PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

NJOFTIM DATË 29.07.2020 MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA PËR NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Njoftim për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për pesë pozicione të lira datë 03.07.2020.

Njoftim për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për korrupsionin dhe krimin e organizuar për dy pozicione të lira datë 03 07 2020.

NJOFTIM I DATËS 23.06.2020 MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA NË PROCEDURATE NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

 

NJOFTIM PËR SHPALLJE  DATË 12.06.2020 PËR VEND VAKANT PUNE PËR DY POZICIONE NËNPUNËS GJYQËSOR NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR

NJOFTIM DATË 10.06.2020 PËR SHPALLJEN E  NJË VENDI TË LIRË PUNE , NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË OGANIZUAR

NJOFTIM I DATËS 01.06.2020 MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA NË PROCEDURAT E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATAT E POSAÇME PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

NJOFTIM DATË 29.05.2020, PËR SHPALLJEN E RIHAPJES TË PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR TRE POZICIONE TË LIRA

NJOFTIM PËR KANDIDATURAT E PARAQITURA PËR NË GJYKATAT E PASAÇME PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR DATË 26 .05 .2020

NJOFTIM DATË 05.05.2020 MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA NË PROCEDURAT E NGRITJES NË DETYRË DHE KOMANDIMIT TË GJYQTARËVE

N J O F T I M MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA NË PROCEDURAT E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATAT E POSAÇME PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Njoftim datë 02.03.2020 për shpallje vendi pune_ Sekretare gjyqesore_Gjykata e Posaçme e Apelit

Njoftim datë 28.02.2020 Për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit (5)

Njoftim datë 28.02.2020 Për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit (4)

Njoftim datë 28.02.2020 Për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit (3)

Njoftim datë 28.02.2020 Për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit (2)

Njoftim  datë 28.02.2020 Për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit (-1)

Njoftim datë 28.02.2020 Për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë (5)

Njoftim datë 28.02.2020  Për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë (4)

Njoftim datë 28.02.2020  Për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë (3)

Njoftim datë 28.02.2020 Për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë (2)

Njoftim datë 28.02.2020 Për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë (-1)

Back to top