Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

NJOFTIM I DATËS 02.05.2024 PËR SHPALLJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

KANDIDATURAT E PARAQITURA PËR NGRITJE NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT DHE GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË.

NJOFTIM I DATËS 25.05.2023 PËR SHPALLJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE.

NJOFTIM I DATËS 08.12.2022- MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA NË GJYKATËN E APELIT  TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM.

NJOFTIM I DATËS 21.11.2022 PËR SHPALLJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË DURRËS KORÇË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

NJOFTIM I DATËS 28.12.2021 MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT 

NJOFTIM I DATËS 07.12.2021 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR NJË POZICION TË LIRË.

NJOFTIM I DATËS 27.07.2021 MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT 

NJOFTIM I DATËS 06.07.2021 PËR SHPALLJEN E HAPJES SË PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR NJË POZICION TË LIRË.

NJOFTIM I DATËS 20.04.2021 MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA NË PROCEDURAT E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATAT E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM

NJOFTIM I DATËS 01.04.2021 PËR SHPALLJEN DHE RISHPALLJEN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATAT E APELIT DURRËS, GJIROKASTËR, KORÇË DHE SHKODËR, PËR KATËR POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE.

NJOFTIM I DATËS 01.04.2021 PËR RISHPALLJEN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATAT E APELIT SHKODËR DHE VLORË, PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE.

NJOFTIM I DATËS 16.02.2021 MBI KANDIDIMET NË PROCEDURAT E RIHAPURA PËR NGRITJEN NË DETYRË TË GJYQTARËVE NË GJYKATAT E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM

NJOFTIM I DATËS 25.01.2021 PËR SHPALLJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT SHKODËR, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

NJOFTIM I DATËS 25.01.2021 PËR SHPALLJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT KORÇË DHE NË GJYKATËN E APELIT SHKODËR, PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

NJOFTIM I DATËS 30.12.2020 MBI KANDIDIMET NË PROCEDURAT E RIHAPURA PËR NGRITJEN NË DETYRË TË GJYQTARËVE NË GJYKATAT E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM

NJOFTIM I DATËS 10.12.2020 PËR SHPALLJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT SHKODËR, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

NJOFTIM I DATËS 10.12.2020 PËR SHPALLJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT KORÇË DHE NË GJYKATËN E APELIT SHKODËR, PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

NJOFTIM I DATËS 25.11.2020 MBI KANDIDIMET NË PROCEDURAT E RIHAPURA PËR NGRITJEN NË DETYRË TË GJYQTARËVE NË GJYKATAT E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM

NJOFTIM I DATËS 05.11.2020 PËR SHPALLJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT SHKODËR, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

NJOFTIM I DATËS 05.11.2020 PËR SHPALLJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT KORÇË, NË GJYKATËN E APELIT SHKODËR DHE NË GJYKATËN E APELIT GJIROKASTËR, PËR TRE POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

NJOFTIM I DATËS 29.10.2020 MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA NË PROCEDURAT E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATAT E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM

NJOFTIM DATË 07.10.2020 PËR SHPALLJEN E HAPJES SË PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË KATËR GJYKATA APELI TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR PESË POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

NJOFTIM DATË 07.10.2020 PËR SHPALLJEN E HAPJES SË PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË KATËR GJYKATA APELI TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR KATËR POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

NJOFTIM I DATËS 29.09.2020 MBI KANDIDIMET NË PROCEDURAT E RIHAPURA PËR NGRITJEN NË DETYRË TË GJYQTARËVE NË GJYKATAT E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM

Njoftim Datë 10.09.2020 Për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatat e Apelit Gjirokastër dhe Shkodër, për dy pozicione të lira në fushën e të drejtës civile.

Njoftim Datë 10.09.2020 Për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Korçë, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale.

NJOFTIM I DATËS 22.07.2020 MBI KANDIDIMET NË PROCEDURAT E RIHAPURA PËR NGRITJEN NË DETYRË TË GJYQTARËVE NË GJYKATAT E APELIT GJIROKASTËR, KORÇË dhe SHKODËR 

NJOFTIM DATË 03.07.2020 PËR-SHPALLJEN-E-PROCEDURËS-SË-NGRITJES-NË-DETYRË-NË-GJYKATËN-E-APELIT-KORÇË-PËR-NJË-POZICION-TË-LIRË-

NJOFTIM DATË 03.07.2020-PËR-SHPALLJEN-E-PROCEDURËS-SË-NGRITJES-NË-DETYRË–GJYKATAT-E-APELIT-GJIROKASTËR-DHE-SHKODËR

NJOFTIM DATË-22.06.2020-MBI-KANDIDATURAT-E-PARAQITURA-NË-PROCEDURAT-E-NGRITJES-NË-DETYRË-NË-GJYKATAT-E-APELIT-TË-JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DHE NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT

NJOFTIM  DATË 29.05.2020-PËR-SHPALLJEN-E-HAPJES-SË-PROCEDURËS-SË-NGRITJES-NË-DETYRË-NË-GJYKATAT-E-APELIT-TË-JURIDIKSIONIT-TË-PËRGJITHSHËM-PËR-DHJETË-POZICIONE-TË-LIRA-NË-FUSHËN-E-TË-DREJTËS-CIVILE

NJOFTIM DATË 29.05.2020-PËR-SHPALLJEN-E-HAPJES-SË-PROCEDURËS-SË-NGRITJES-NË-DETYRË-NË-GJYKATAT-E-APELIT-TË-JURIDIKSIONIT-TË-PËRGJITHSHËM-PËR-KATËR-POZICIONE-TË-LIRA-NË-FUSHËN-E-TË-DREJTËS-PENALE

NJOFTIM DATË 29.05.2020-PËR-SHPALLJEN-E-HAPJES-SË-PROCEDURËS-SË-NGRITJES-NË-DETYRË-NË-GJYKATËN-ADMINISTRATIVE-TË-APELIT-PËR-DY-POZICIONE-TË-LIRA

 

 

 

Back to top