Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

NJOFTIM I DATËS 29.05.2024 PËR SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E GJYQTARËVE PËR KOMANDIMIN NË ZYRËN E INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E GJYQTARËVE PËR KOMANDIMIN NË ZYRËN E INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË

NJOFTIM I DATËS 14.11.2022 PËR SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E GJYQTARËVE PËR KOMANDIM NË ZYRËN E INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË

NJOFTIM I DATËS 28.12.2021 MBI KANDIDIMET NË PROCEDURËN E RIHAPUR TË KOMANDIMIT TË GJYQTARËVE NË ZYRËN E INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË 

NJOFTIM I DATËS 07.12.2021 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË KOMANDIMIT NË ZYRËN E INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E GJYQTARËVE.

NJOFTIM I DATËS 05.10.2020 MBI KANDIDIMET NË PROCEDURËN E RIHAPUR TË  KOMANDIMIT TË GJYQTARËVE NË ZYRËN E INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË

NJOFTIM DATË 18.09.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË KOMANDIMIT NË ZYRËN E INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E GJYQTARËVE

NJOFTIM I DATËS 27.07.2020 MBI KANDIDIMET NË PROCEDURËN E RIHAPUR TË KOMANDIMIT TË GJYQTARËVE NË ZYRËN E INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË

NJOFTIM DATË 10.07.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË KOMANDIMIT NË ZYRËN E INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E GJYQTARËVE 

NJOFTIM DATË 05.05.2020 MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA NË PROCEDURAT E NGRITJES NË DETYRË DHE KOMANDIMIT TË GJYQTARËVE

Njoftimi datë 28.02.2020 Për shpalljen e procedurës së komandimit në Inspektorin e Lartë  të Drejtësisë

Back to top