Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Detyrat

U ngrit në mars 2022 me qëllim verifikimin e plotësimit të kritereve të kandidatëve për kancelar ose ndihmës ligjorë, për në provimin e pranimit në programin e formimit fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2022-2023. Komisioni i propozon për miratim Këshillit listën përkatëse të kandidatëve që plotësojnë kriteret, si dhe listën e atyre që nuk i plotësojnë ato.

Anëtar: Ilir Rusi

Anëtar: Ridvan Hado

Anëtare: Irena Plaku

Back to top