Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Detyrat

U ngrit në shkurt 2023 me qëllim verifikimin e plotësimit të kritereve të kandidatëve për në provimin e pranimit në Programin e Formimit Fillestar në Shkollën e Magjistraturës, për kancelar dhe/ose për ndihmës ligjor për vitin akademik 2023-2024. Komisioni i propozon për miratim Këshillit listën përkatëse të kandidatëve që plotësojnë kriteret, si dhe listën e atyre që nuk i plotësojnë ato.


Anëtar: Emona Muci


Anëtar: Ridvan Hado


Anëtar: Ilir Rusi

Back to top