Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

1. FLETËPALOSJE INFORMATIVE PËR GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM

 

2. FLETËPALOSJE INFORMATIVE PËR ZYRAT E SHËRBIMIT PRANË ISH-GJYKATAVE TË APELEVE

 

 

 

3. FLETËPALOSJE INFORMATIVE PËR GJYKATAT E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM

 

 

4. FLETËPALOSJE INFORMATIVE PËR ZYRAT E SHËRBIMIT TË GJYKATAVE TË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM

 

5. FLETËPALOSJE INFORMATIVE PËR GJYKATAT ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË/LUSHNJE

6. FLETËPALOSJE INFORMATIVE PËR ZYRAT E SHËRBIMIT PRANË ISH-GJYKATAVE ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË

Back to top