Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Masat e ndërmarra nga KLGJ për parandalimin e Covid-19

 

1KLGJ Covid 19 poster 1

2KLGJ Covid19_poster 2

3KLGJ Covid 19 poster 4

4KLGJ Covid 19 poster 5

5KLGJ Covid 19 poster 6

6KLGJCovid 19 poster 7

7KLGJ Covid19 poster 8

Posterat për higjenën, në kuadër të parandalimit të përhapjes së Covid-19

 

 

 

Paketa e vendimeve të KLGJ-së në periudhën e pandemisë, mbi masat kufizuese për parandalimin e përhapjes së Covid-19:

Vendim Nr.127 datë 10.03.2020 PËR-PEZULLIM-VEPRIMTARIE-NË-GJYKATA

Vendim-Nr.128.-datë-24.03.2020-PËR-VIJIMIN-E-PEZULLIMIT-TË-VEPRIMTARISË-SË-SHËRBIMEVE-GJYQËSORE-NË-TË-GJITHA-GJYKATAT-E-REPUBLIKËS-SË-SHQIPËRISË

VENDIM-Nr.133-datë-06.04.2020-PËR PEZULLIM VEPRIMTARIE NË GJYKATA

Vendim-Nr.-135-datë-16.04.2020 PËR NGRITJEN E KOMISIONIT TË PËRKOHSHËM PËR HARTIMIN, PROPOZIMIN
DHE MBIKËQYRJEN E ZBATIMIT TË NJË PLANI MASASH PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË E SHËRBIMEVE GJYQËSORE NË MËNYRËN MË TË SIGURT TË MUNDSHME GJATË KOHËZGJATJES SË EPIDEMISË SË SHKAKTUAR NGA
VIRUSI COVID-19

RREGULLORE“PËR PËRCAKTIMIN E MASAVE PËR KUFIZIMIN E PËRHAPJES E COVID-19,GJATË USHTRIMIT TË VEPRIMTARISË SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR”, BASHKËLIDHUR VENDIMIT NR 141 DATË 22.04.2020

VENDIM-Nr.-141 datë22.04.2020 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR MARRJEN E MASAVE KUFIZUESE PËR PËRHAPJEN E COVID-19

VENDIM-Nr.-142-datë-22.04.2020-PËR-RIFILLIMIN-E VEPRIMTARISË SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

VENDIM-Nr.-143-datë-22.04.2020-PËR-RIFILLIMIN-E-VEPRIMTARISË-DHE-SHËRBIMEVE-GJYQËSORE

VENDIM-Nr.-145-datë-27.04.2020-PËR-MIRATIMIN-E-PËRDORIMIT-TË-PROGRAMIT-KOMPJUTERIK-“MICROSOFT-TEAMS”-QË-MUNDËSON- NDËRLIDHJEN AUDIOVIZIVE NË DISTANCË PËR ZHVILLIMIN E SEANCAVE GJYQËSORE, GJATË KOHËZGJATJES SË EPIDEMISË

UDHËZIM-Nr.-146-datë-27.04.2020-PËR-PËRCAKTIMIN-E-MASAVE-PËR-KUFIZIMIN-E-PËRHAPJES-SË-COVID-19-GJATË-USHTRIMIT-TË-VEPRIMTARISË-

Paketa e njoftimeve për shtyp për publikun, në periudhën e pandemisë :

Njoftim për shtyp 10 Mars 2020

Njoftim për shtyp 12 Mars 2020

Njoftim për shtyp 24 Mars 2020

Njoftim për shtyp 26 Mars 2020

Njoftim për shtyp 30 Mars 2020

Njoftim për shtyp 7 Prill 2020

Njoftim për shtyp 22 Prill 2020

Njoftim për zgjatjen e afateve të kandidimit në disa proçedura Administrative të shpallura nga KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR

Njoftim për shtyp 24 Prill 2020

Njoftim për shtyp 27 Prill 2020 (1)

 

Back to top