Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Naureda Llagami mori pjesë në mbledhjen e 17-të Plenare të Rrjetit të Gjykatave Pilot të Komisionit Evropian për Efikasitetin e Drejtësisë (CEPEJ), e cila u zhvillua në Mechelen, Belgjikë

Në datën 10 prill 2024, Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Naureda Llagami mori pjesë në mbledhjen e 17-të Plenare të Rrjetit të Gjykatave Pilot të Komisionit Evropian për Efikasitetin e Drejtësisë (CEPEJ), e cila u zhvillua në Mechelen, Belgjikë.

Gjatë takimit, përfaqësues të CEPEJ diskutuan gjerësisht mbi mekanizmat për reduktimin e stokut të çështjeve të pa trajtuara, vlerësimin e cilësisë së punës së gjyqtarëve si dhe përdorimin e inteligjencës artificiale në sistemet gjyqësore.

Në këtë aktivitet, Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Llagami solli praktikën e vendit tonë lidhur me hartimin e strategjisë për uljen e numrit të çështjeve të pa trajtuara në gjykata, e cila pritet të zbatohet së shpejti.

Gjatë kësaj seance, pjesëmarrësit patën mundësinë të ndajnë eksperiencat e tyre duke diskutuar rreth sfidave të përbashkëta dhe gjetjes së mekanizmave për të përmirësuar efikasitetin dhe efiçencën e të gjithë sistemit gjyqësor.

Back to top