Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Raport monitorimi mbi zbatimin e planit strategjik të Këshillit të Lartë Gjyqësor për sistemin gjyqësor në Republikën e Shqipërisë (korrik 2019- korrik 2020)

Raport i Monitorimit te Planit Strategjik_korrik 2019 – korrik 2020

Back to top