Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sot më datë 30 Shtator 2019, Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Naureda Llagami, së bashku me një përfaqësi të anëtarëve të KLGJ, u takuan me një delegacionin të kryesuar nga Znj. Veronica Mihailov-Moraru, Sekretare e Shtetit e Republikës së Moldavisë.

Sot më datë 30 Shtator 2019, Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Naureda Llagami, së bashku me një përfaqësi të anëtarëve të KLGJ, u takuan me një delegacionin të kryesuar nga Znj. Veronica Mihailov-Moraru, Sekretare e Shtetit e Republikës së Moldavisë.

Delegacioni i Republikës së Moldavisë do të jetë në Shqipëri për një vizitë studimore disa ditore për të hulumtuar mbi reformën në drejtësi të cilën Shqipëria është duke zbatuar aktualisht, duke u përqendruar veçanërisht në rolin dhe aktivitetin e institucioneve të reja si Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe Komisioni i Pavarur i Kualifikimit.  Në këtë kuadër, janë duke u organizuar takime të veçanta me secilin institucion për t’u njohur nga afër me zbatimin e reformës në praktikë.

Kryetarja e KLGJ, znj. Naureda Llagami, bëri një parashtrim mbi nevojën që kishte Shqipëria për reformën në drejtësi, rolin e Këshillit të Lartë Gjyqësor në zbatimin e reformës, si dhe një përmbledhje të arritje dhe sfidave me të cilat përballet institucioni që nga momenti i konstituimit të tij. Më pas përfaqësuesit e të dy delegacioneve diskutuan për çështje të veçanta në kuadër të shkëmbimit të eksperiencave.

Në përbërje të delegacionit të Moldavisë kishte përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë, të Parlamentit, të Zyrës së Presidentit, Këshillit të Lartë të Magjistraturës, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Moldavi, si dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Vizita u organizua si pjesë e bashkëpunimit të USAID, Projektit Drejtësi për të Gjithë (JUST) dhe Ministrisë së Drejtësisë së Republikës së Shqipërisë.

Back to top