Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

2017 kld

2017 kld

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARES

MARSELA PEPI PËR PERIUDHËN 2010 – 2012

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR  “MIRË” TË GJYQTARES

 LINDITA HOXHA PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “ SHUMË MIRË” TË GJYQTARIT MARKELIAN KUQO PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARES

IRENA HOXHA PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARES

TEUTA HOXHA PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “ MIRË” TË GJYQTARIT AGRON ZHUKRI PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “MIRË” TË GJYQTARES

MIMOZA BRAHIMI(KAJO) PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARES

FIDA OSMANI PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARES

MANJOLA BEJLERI PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARIT ARJAN QAFA PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “MIRË” TË GJYQTARES

GJINOVEFA GABA PËR PERIUDHËN 2007 – 2009