Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

2017 kld

2017 kld

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “ MIRË” TË GJYQTARIT ARQILE BASHO PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARIT

GRAMOZ LEVANAJ PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR  “MIRË” TË GJYQTARES DHURATA BALLA PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “ MIRË” TË GJYQTARIT AHMET JANGULLI PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “MIRË” TË GJYQTARES

ENKELEIDA HOXHA PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARES

FLORA HAJREDINAJ PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARES

REZARTA BALLIU PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARIT

ALTIN SHKURTI PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “MIRË” TË GJYQTARIT

ARBEN KOSTANDINI PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARES

ARJANA GUNBARDHI(CACO) PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARIT

FATBARDH ÇONIKU PERIUDHËN 2007 – 2009