Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

2017 kld

2017 kld

MBI

PEZULLIMIN NGA DETYRA TË GJYQTARIT SH.M., PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË

MBI DELEGIMIN E GJYQTARËVE

PËR

DEKLARIMIN E MBARIMIT TË STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR SHKAK TË MBUSHJES SË MOSHËS PËR PENSION TË GJYQTARES MYRIBAN MULLAJ  

PËR

DEKLARIMIN E MBARIMIT TË STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR SHKAK TË MBUSHJES SË MOSHËS PËR PENSION TË GJYQTARES GJINOVEFA GABA

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARIT

DURIM KADIU PËR PERIUDHËN 01.01.2007 – 28.03.2008

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARES

ALKELINA GAZIDEDE PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “MIRË” TË GJYQTARIT

BESNIK HOXHA PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “MIRË” TË GJYQTARES

MAJLINDA DOGGA PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARIT

GENTIAN HAMITI PËR PERIUDHËN 2010 – 2012

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “MIRË” TË GJYQTARES

ANITA MICI PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARES

VJOLLCA SPAHIU PËR PERIUDHËN 2007 – 2009