Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

2017 kld

2017 kld

MBI DELEGIMIN E GJYQTARËVE

 

PËR 

NGRITJEN E GRUPIT TË PUNËS PËR KOORDINIMIN E PUNËS ME INSTITUCIONET E RIVLERËSIMIT TË GJYQTARËVE

MBI

MIRATIMIN E LEJES PRINDËRORE PËR GJYQTAREN REZARTA MATAJ

MBI DELEGIMIN E GJYQTARËVE

MBI DELEGIMIN E GJYQTARËVE

PËR

DEKLARIMIN E MBARIMIT TË STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR SHKAK TË MBUSHJES SË MOSHËS PËR PENSION TË GJYQTARIT GRANIT QYPI 

MBI

SHTYRJEN E SHQYRTIMIT TË PROJEKT-AKTIT PËRFUNDIMTAR TË VLERËSIMIT PËR PERIUDHËN 2007 - 2009 PËR GJYQTARIN QANI HASA

MBI

KONSTATIMIN E PËRFUNDIMIT TË VLERËSIMIT PROFESIONAL PËR GJYQTARËT E SHKALLËS SË PARË DHE TË DYTË PËR VITET 2007 – 2009

MBI DELEGIMIN E GJYQTARËVE

PËR

DELEGIMIN E NJࣿË GJYQTARI PËR TË GJYKUAR PËR LLOGARI TË NJË GJYKATE TJETËR

PËR

SHKARKIMIN NGA DETYRA TË GJYQTARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR ELBASAN Q.H.