Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

2017 kld

2017 kld

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARES

FAHRIJE STRINGA (BUDO) PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARIT

ZAMIR PODA PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARES

SHEFKIE MATAJ (DEMIRAJ) PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARIT

ERARBËR MADHI PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARES

FLUTURA SKËNDERI PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARES

EDLIRA PETRI PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARIT

ARBEN MICKO PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARES

SAIDA DOLLANI PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARES

BRUNILDA KASMI PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

DELEGIMIN E GJYQTARËVE

PËR

REVOKIMIN E VENDIMIT NR. 256/3 DATË 02.12.2009 TË KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË