Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

2017 kld

2017 kld

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARES

REGLETA PANAJOTI PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARIT

PETRAQ DHIMITRI PËR PERIUDHËN 2010 – 2012

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARIT

KRESHNIK OMARI PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “ MIRË” TË GJYQTARIT MURAT LLESHI PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARIT

ERIOL ROSHI PËR PERIUDHËN 2010 – 2012

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARIT

ALBERT MEÇA PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARES

ELONA STAVRI PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARIT

RAMAZAN AVDIU PËR PERIUDHËN 2010 – 2012

MBI 

DELEGIMIN E GJYQTARËVE

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARES

ANILA KRISTANI PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARIT

METUSH SARAÇI PËR PERIUDHËN 2007 – 2009