Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

2017 kld

2017 kld

PËR 

KOMANDIMIN PRANË GJYKATËS SË LARTË TË GJYQTARIT ENGERT PËLLUMBI 

PËR 

DEKLARIMIN E MBARIMIT TË STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR SHKAK TË MBUSHJES SË MOSHËS PËR PENSION TË GJYQTARES DRITA VELIA

PËR 

DEKLARIMIN E MBARIMIT TË STATUSIT PËR SHKAK DORËHEQJE TË GJYQTARIT ILIR ÇELIKU

PËR 

DEKLARIMIN E MBARIMIT TË STATUSIT PËR SHKAK DORËHEQJE TË GJYQTARIT ILIR PASHAJ

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARES

LILJANA BAKU PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARES

MATILDA SHALLA PËR PERIUDHËN 2010 – 2012

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARES

NERTINA KOSOVA PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARIT

GJOVALIN PËRNOCA PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARES

ENKELA BAJO PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARIT

ALTIN ABDIU PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

MBI

VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARES

ARTA DUKA PËR PERIUDHËN 01.01.2012-31.12.2012