Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Vende Vakante Në Pushtetin Gjyqësor

Vende Vakante Në Pushtetin Gjyqësor

logo-kldKëshilli i Lartë i Drejtësisë, me Vendim Nr. 134, datë 17.10.2014, vendosi të rishpallë publikisht tre (tre) vende vakant për INSPEKTOR pranë Inspektoratit të këtij institucioni.

logo-kld

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me Vendimin nr. 119, datë 12.09.2014, njofton publikisht, si më poshtë vijon:

logo-kld

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me Vendimin nr. 13, datë 24.02.2014, njofton publikisht, si më poshtë vijon:

Faqe 4 nga 4