Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nëpërmjet Programit të Transparencës të publikuar në këtë faqe interneti, Këshilli i Lartë i Gjyqësor ndërton dhe rrit transparencën rreth veprimtarisë së tij, nën garancinë e ligjit për të drejtën e informimit. KLGJ do të përditësojë herë pas here këtë program.

Regjistri_elektronik_për_regjistrimin_e_kërkesave_për_të_drejtën_e_informimit

 
Back to top