Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Medi Bici

ANËTAR

Biografia

Medi Bici është anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor, i zgjedhur nga Mbledhja e  Përgjithshme e Gjyqtarëve si përfaqësues i Gjykatës së Lartë. Ai është diplomuar për Drejtësi në Universitetin e Tiranës. Emërimet e tij në detyrë në funksionin e Gjyqtarit kanë qenë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda dhe Gjykatës së Lartë. Mandati i tij në detyrën e anëtarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor është një mandat me afat tre vjeçar, i vlefshëm nga dhjetori 2018 deri në dhjetor 2021.

Back to top