Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

2015 kld

2015 kld

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR "SHUMË MIRË" TË GJYQTARES MIMOZA MARGJEKA PËR PERIUDHËN 2007 – 2009

logo-kldNën drejtimin e Presidentit të Republikës, z. Bujar Nishani, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, datë 03.03.2015 mbledhjen plenare, e cila nisi me vazhdimin i shqyrtimit të kërkesës së Ministrit të Drejtësisë për procedimin disiplinor të ish gjyqtarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër, aktualisht gjyqtar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, A.J. Pas diskutimeve, Këshilli vendosi të miratojë propozimin e Ministrit të Drejtësisë, për t'i dhënë masën disiplinore "Vërejtje me paralajmërim për shkarkim nga detyra", gjyqtarit A.J.

logo-kldBazuar në ligjin nr. 152/2013 "Për nëpunësin civil" dhe VKM nr. 143, datë 12.3.2014 "Për procedurat e rekrutimit, të përzgjedhjes, të periudhës së provës, të lëvizjes paralele, e të ngritjes në detyrë për nënpunësit civil të kategorisë ekzekutive, të ulët dhe të mesme drejtuese", Këshilli i Lartë i Drejtësisë, shpall konkurimin për vend të lirë pune, nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë (të dyja procedurat zhvillohen në të njëjtën kohë), si mëposhtë:

logo-kldMë poshtë Urdhëri për Miratimin e planit për Pranimet në Shërbimin Civil pranë KLD për vitin 2015.

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, bazuar në ligjin nr. 152/2013 "Për nëpunësin civil" dhe VKM nr. 143, datë 12.3.2014 "Për procedurat e rekrutimit, të përzgjedhjes, të periudhës së provës, të lëvizjes paralele, e të ngritjes në detyrë për nënpunësit civil të kategorisë ekzekutive, të ulët dhe të mesme drejtuese", kreu IV, pika 17, shpall listën e fituesve, të konkurimit nëpërmjet konkursit të hapur, si më poshtë;

logo-kldNën drejtimin e Presidentit të Republikës, z. Bujar Nishani, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, datë 04.02.2015 mbledhjen plenare, e cila kishte në rend të ditës shqyrtimin e propozimeve të Ministrit të Drejtësisë për procedimin disiplinor për tre gjyqtarë.

logo-kldKëshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot datë 26.01.2015, mbledhjen e radhës e cila nisi me një mesazh të fortë të Presidentit të Republikës, z. Bujar Nishani, kundër dhunës në familje. Në fjalën e tij, ndërsa e konsideroi të papranueshme çdo akt dhune, Presidenti i Republikës, theksoi se askush dhe asnjë institucion nuk mund ta neglizhojë agresivitetin ndaj gruas.

logo-kldKëshilli i Lartë i Drejtësisë, bazuar në ligjin nr. 152/2013 "Për nëpunësin civil" dhe VKM nr. 143, datë 12.3.2014 "Për procedurat e rekrutimit, të përzgjedhjes, të periudhës së provës, të lëvizjes paralele, e të ngritjes në detyrë për nënpunësit civil të kategorisë ekzekutive, të ulët dhe të mesme drejtuese", kreu IV, pika 17, shpall listën e fituesve, të konkurimit nëpërmjet konkursit të hapur, si më poshtë:

Urdher per miratimin e tarifave per dhenien e informacionit paleve te interesuara.

Faqe 3 nga 4