Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

2014 kld

2014 kld

logo-kldKëshilli i Lartë i Drejtësisë, nën drejtimin e Presidentit të Republikës, Z. Bujar Nishani, zhvilloi mbledhjen e radhës, sot në datë 11.04.2014, e cila nisi me diskutimet për zgjidhjen e situatës së organikës në lidhje me numrin e gjyqtarëve në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lushnjë, duke mbajtur parasysh Dekretin e Presidentit të Republikës.

logo-kldKëshilli i Lartë i Drejtësisë shpreh keqardhjen për prononcimin e sotëm në media të Ministrit të Drejtësisë, prononcim i cili shkon në një rrugë totalisht të kundërt me bashkëpunimin e frytshëm ndërinstitucional që duhet të kenë institucionet në vendin tonë, bashkëpunim i cili më së pari dhe më së fundmi është detyrim burimor i kushtetutës.

logo-kldZëvendëskryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, z. Elvis Çefa, mori pjesë në Takimin e Nivelit të Lartë mbi projektin në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë "Për një drejtësi pa vonesa", ku ishin të pranishëm, ambasadori i OSBE-së, zëvendësambasadori SHBA-së, Ministri i Drejtësisë, dhe një sërë drejtues institucionesh. Gjatë fjalës së tij përshëndetëse, z. Çefa theksoi rëndësinë që ka për KLD gjykimi i çështjeve pa vonesa të pajustifikuara.

logo-kldZëvendëskryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, z. Elvis Çefa, nënshkroi sot një memorandum bashkëpunimi me z. Sinan Tafaj, President i Shoqatës të të Verbërve të Shqipërisë, njëherazi edhe përfaqësues i Këshillit Kombëtar të Personave me Aftësi të Kufizuara. Këtë memorandum bashkëpunimi me Shoqatën e të Verbërve të Shqipërisë e nënshkruan edhe Ministri i Drejtësisë, Avokati i Popullit, përfaqësuesi i Prokurorisë së Përgjithshme, Drejtori i Shkollës së Magjistraturës dhe përfaqësues i Delegacionit të BE-së në Shqipëri.
Qëllimi i memorandumit ёshtë vendosja e bazave tё bashkëpunimit ndërmjet Shoqatës së të Verbërve të Shqipërisë dhe Këshillit të Lartë të Drejtësisë nё kuadër tё realizimit tё projektit "Partneritet për Ndryshim: Institucionalizimi i aksesit nё drejtësi për personat me aftёsi tё kufizuar nё Shqipëri".
Në fjalën e tij përshëndetëse, z. Çefa, siguroi të pranishmit se Këshilli i Lartë i Drejtësisë është i angazhuar seriozisht në përmbushjen e pjesës së tij të përgjegjësisë në mirëfunksionimin e sistemit të drejtësisë në përgjithësi, dhe në mënyrë të veçantë të aksesit në drejtësi nga të gjithë, si një kërkesë themelore për procesin e integrimit të vendit në BE.
Në këtë kontekst, Z. Çefa theksoi se për Këshillin e Lartë të Drejtësisë ka një rëndësi primare njohja dhe ushtrimi praktik i së drejtës për akses në gjykatë, në mënyrë të veçantë i personave me aftësi të kufizuar. Më tej, z. Çefa u shpreh se KLD ka vullnetin dhe angazhimin maksimal për të siguruar dhe zbatuar me të gjitha mjetet e nevojshme ligjore, çdo lehtësi për akses maksimal për Personat me Aftësi të Kufizuar.

Në këtë linjë, z. Çefa tha se: "Gjykata duhet të ketë përgjegjësinë për të luajtur rol pro-aktiv për të siguruar mbarëvajtjen e proceseve gjyqësore. Gjykata duhet të jetë shumë sensitive sidomos në ato raste të cilësive të veçanta fizike të njërës palë. Ajo duhet të jetë garanti i respektimit të ët drejtave të tyre Kushtetuese. Këshilli i Lartë i Drejtësisë është krejtësisht i vetëdijshëm se ai pikësëpari duhet të bëjë maksimumin e mundshëm për të siguruar nivelin e duhur të administrimit të drejtësisë ndaj kësaj kategorie. Përmirësimi i këtij principi vital të shtetit të së drejtës është një element thelbësor për të bërë të mundur që edhe kjo kategori qytetarësh të fitoje besimin tek sistemi gjyqësor".

logo-kldNë ambientet e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, u zhvillua sot, analiza e punës për të gjitha Gjykatat Administrative të Shkallës së Parë dhe të Apelit Administrativ që prej funksionimit të tyre në datën 4 nëntor. Në praninë e Zëvendëskryetarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, z. Elvis Çefa, dhe të anëtarëve z. Flamur Kapllani, dhe z. Ilir Mustafaj, Kryetarët e këtyre Gjykatave raportuan mbi ecurinë e punës, numrin e çështjeve të gjykuara dhe problematikat që kanë shoqëruar këto Gjykata.

logo-kldZëvendëskryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Z. Elvis Çefa, së bashku me Ministrin e Drejtësisë, Z. Nasip Naço dhe anëtarit tjetër të KLD-së Z. Artan Broci, mori pjesë sot në analizën vjetore të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Të pranishëm ishin edhe të përfaqësues nga Prokuroria e pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.

logo-kldZëvendëskryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Z. Elvis Çefa mori pjesë sot në konferencën e Rajonale e Lidershipit në Gjyqësor në lidhje me përdorimin e Teknologjisë së Regjistrimit Dixhital Audio në Gjykatat në Shqipëri, e organizuar nga Programi i USAID-it për Forcimin e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri (JuST), e cila zhvilloi punimet e saj në qytetin e Vlorës. Në këto konferencë ishin të pranishëm pjesë të gjithë gjyqtarët, kancelarët, sekretarët gjyqësorë dhe specialistët IT nga gjykatat e rretheve gjyqësore Vlorë, Fier, Berat dhe Lushnjë si dhe Gjykata e Apelit Vlorë.
Gjatë fjalës së tij përshëndetëse, Z. Çefa theksoi rëndësinë që ka për KLD procesi i rritjes së transparencës në gjykim dhe përmirësimi i performancës së pushtetit gjyqësor.

logo-kldDuke u vënë në dijeni të prononcimeve në media nga individë të pakënaqur nga vullneti i shprehur me votë nga shumica e anëtarëve, Këshilli i Lartë i Drejtësisë dëshiron të sqarojë opinionin publik se vendimet e tij, nuk merren në asnjë rast në ndikimin e politikës. Në vëmendje të opinionit publik, theksojmë faktin se asnjë maxhorancë politike, në çdo kohë dhe në asnjë rrethanë, nuk mund t'i imponojë Këshillit asnjë lloj vendimmarrje.

logo-kldNën drejtimin e Presidentit të Republikës, Z. Bujar Nishani, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, sot në datë 24.02.2014, zhvilloi mbledhjen e radhës, e cila nisi me diskutimet konstruktive mes anëtarëve për raportin i Kryetarit të Komisionit të Administrimit të Testimit seleksionues për gjyqtarë në gjykatat administrative të shkallës. Pas diskutimeve anëtarët ranë dakort që të ngrenë një grup pune, për propozimin e disa ndryshimeve ligjore në ligjin nr. 49/2012 "Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve administrative", me qëllim zgjidhjen përfundimtare të problematikave të krijuara nga mos plotësimi i trupës gjyqësore në disa gjykata Administrative.

logo-kldkgjk

Në ambientet e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Zëvendëskryetari z. Elvis Çefa i shoqëruar nga anëtarët, Z. Hysen Saliko, Z. Flamur Kapllani, Z. Tritan Hamitaj dhe Z.Ilir Mustafaj priti në një takim miqësor një delegacion të nivelit të lartë të Këshillit Gjyqësor të Kosovës kryesuar nga Kryesuesi i këtij Këshilli Z. Enver Peci i shoqëruar nga anëtarët e KGJK-së, Z. Muharrem Shala, Z. Salih Mekaj, Znj. Valdete Daka, Z. Malcolm Simmons, Z. Nebojsa Boricic, Znj. Rajma Elezi, Z. Asllan Krasniqi, dhe Z. Agim Maliqi.

Delegacioni i Këshillit Gjyqësor të Kosovës po zhvillon një vizitë zyrtare dy ditore (në datat 20 dhe 21 shkurt 2014) në kuadër të shkëmbimit të eksperiencës ndërmjet institucioneve kryesore të drejtësisë së dy vendeve. Vizita e delegacionit nga Kosova ka si qëllim forcimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve homologe nëpërmjet shkëmbimit të ideve dhe nxitjen e praktikave më të mira në mirëqeverisjen së sistemit gjyqësor.

logo-kldZëvendëskryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Z. Elvis Çefa, i shoqëruar nga bashkëpunëtorë të tij pritën në një takim ekspertë të Komisionit të Venecias, përkatësisht Z. Peter Paczolay, Kryetar i Gjykatës Kushtetuese në Hungari, Z. Sergio Bartole, Anëtar i Komisionit të Venecias dhe Z. Schnutz Rudolf Dürr, Kryetar i Divizionit i së Drejtës Kushtetuese në Komisionin e Venecias.

Faqe 5 nga 6