Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Në këtë rubrikë do të gjenden njoftimet dhe shpalljet e publikuara nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Gjithashtu do të mund të njiheni me kalendarin e eventeve, aktivitetet e zhvilluara si dhe njoftimet për shtyp.  Raporte, strategji apo dokumente të tjera të botuara nga Këshilli do të mund të gjenden nën Publikime.

Njoftime për shtyp

Shpallje

Publikime

Aktivitete

Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë, me rastin e 108 vjetorit të Ditës Kombëtare të Drejtësisë, organizuan një ceremoni zyrtare në mjedisin e Polit të Drejtësisë. Ky aktivitet u hap me fjalën e mirëseardhjes së dy kryetarëve të Këshillave, Znj. Naureda Llagami, Kryetare e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Z. Gent Ibrahimi, Kryetar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, të cilët theksuan simbolikën domethënëse të kësaj dite të shënuar për sistemin e drejtësisë.

More
Back to top